Title Image

Convocatòria Terrats 2022

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES ARTÍSTIQUES PER ALS TERRATS EN CULTURA

Terrats en Cultura és un projecte de l’entitat sense ànim de lucre Coincidències que porta música i arts escèniques als terrats de Barcelona.

El projecte neix de la voluntat de recuperar, a través de la cultura, el vessant social i lúdic d’aquests espais.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Els/les artistes es poden presentar a les següents modalitats: 

Teatre.

Dansa.

Música.

Circ.

Són especialment benvingudes les propostes híbrides, que combinin dues o més disciplines.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La proposta s’ha d’adaptar tècnicament a les limitacions del projecte, segons el format de Terrats en Cultura. (Veure CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES) .

Es valoraran positivament els espectacles de nova creació.

Innovació de la proposta.

Interdisciplinarietat de la proposta.

Viabilitat econòmica de la proposta.

Es valorarà positivament el tractament de temàtiques feministes, dissidències sexuals i de gènere i diàspora cultural.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Les propostes s’han d’enviar a coincidencies@coincidencies.org abans de 26 d’octubre de 2021.

Caldrà enviar un dossier de la proposta i material gràfic (preferiblement vídeo). En cas de nova creació que no existeixi vídeo de l’espectacle, agrairem un document audiovisual presentant la proposta i/o la companyia.

Dins del dossier, cal especificar un correu electrònic i telèfon de contacte de la persona responsable del projecte.

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES

La durada de la proposta ha de ser d’entre 50 i 75 minuts.

Limitació de número de membres de la companyia (espai reduït).

Tenir en compte que els espectacles tindran lloc en espais de convivència, oberts i sense aïllament sonor. Per exemple: música, preferiblement, en format acústic.

Els terrats no tenen foscor absoluta i es programen juntament amb la posta de sol (no s’acceptaran les projeccions per mala visibilitat).

Pel que fa al disseny de llums, tenir en compte que es tracta d’un espai no convencional amb les seves limitacions d’infraestructura i material.

Es poden valorar, cas per cas, projectes amb necessitats tècniques que es puguin adaptar a aquestes especificacions.