European Creative Rooftop Network

Terrats en Cultura és un dels projectes fundadors de la European Creative Rooftop Network, una xarxa que pretén reunir una gran diversitat de projectes socials, culturals, urbans i mediambientals que utilitzen els terrats de les ciutats europees com a centre d’acció.

 

Des de la seva fundació l’any 2019, la ECRN s’ha trobat amb la necessitat d’articular un projecte transversal i internacional, que treballi l’ús dels terrats com a marc de convivència cívica i social, a través de la difusió de projectes culturals i socials, sempre amb el denominador comú de la sostenibilitat (mediambiental, ciutadana, energètica i cultural). D’aquí neix el projecte rEUftop, que ha comptat amb el reconeixement de la Comissió Europea, a través del programa Europa Creativa.

 

Al llarg dels quatre anys de durada del projecte, la ECRNrEUftop – cada membre de la xarxa realitzarà diverses activitats en un marc de ciutat amb la voluntat de generar incidència en les polítiques públiques europees de planificació urbana i habitatge.

Activitats del projecte durant el 2022

Residències Artístiques Europees

Residències Artístiques Europees

Residències Artístiques Europees

Activitats del projecte durant el 2021

Debats en Cultura 2021

Debats en Cultura 2021

Debats en Cultura 2021